disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze site uiterste zorgvuldigheid is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. NN Reclame aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -van welke aard dan ook-, als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NN Reclame is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.nn-reclame.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

privacyverklaring

NN Reclame vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken uw gegevens om door u gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.